Họp Bạn‎ > ‎

Họp Bạn ở USA


 

Họp Bạn ở USA

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Birthday 55 - cựu SV KH Đông Bắc America-nhà Đặng Quốc Trung

                      Ngô Phuóc Hậu va Phạm Vũ ghé San Jose - nhà Vĩnh Tân  

                      Thầy Chi ở Bắc Cali - Nhà Lý Thu Lan

                       Thầy Chi ở Nam Cali - Nhà Cần

Phạm Thị Hạnh ở USA

Họp mặt ở Arizona