Họp Mặt ở Đức - nhà Kim Phượng nhân dịp Tuyet ghe Chau Âu

Hop Mặt ở Đức nhà Kim Phưong - Tăng Thi Tuyet visit Chau Au