Đám Cưới Trần Quang Khảo

 
 
Đám Cưới Trần Quang Khảo  + Yến
 
 
Cô dâu, chú rể
 
Kỹ Sư Trần Quang Khảo_Chi Yen.
Gs Trần Đình Sơn, Lưu Thanh Lâm, Kỹ Sư Hà Đức Long,Gs Nguyễn Trúc Định,Gs Cao Xuân An.
 
Gs Dung(Nữ Trung Học Gia Long), vợ chồng ks Toàn,Gs Dương (Đại Học Dược Khoa SG và Paris),LTL,gs Cao Xuân An.
 
 
Hoa Hồng Đầu Thu

 

Người ta đi biển có đôi

Quang-Khảo đi biển mồ côi một mình   

Vì anh là bạn chung tình

Giữa đường gãy gánh, lặng thinh dãi-dầu 

Nuôi con, gà trống âu-sầu

Cô-đơn hiu-quạnh, chỉ cầu ơn trên

Ban phước con cái làm nên 

Quang-Khảo can-đảm, nào quên tình đầu

Thời gian trôi, đâu chờ đợi 

Bảy mươi tuổi cuộc đời như bóng câu

Con cái rể dâu hạnh-phúc 

Thành-quả anh tận hưởng lúc đầu Thu 

     

Thu nhuộm lá, đủ màu sắc

Gió lạnh về, duyên cầm sắt chờ mong

Dang tay đón người trong mộng

Từ giữa lòng Gia-Nã-Đại mênh-mông 

Rừng Edmonton đỏ thắm 

Tô đậm tình, sau năm tháng cách xa  

Ngưu Lang đã cùng Chức Nữ

Thề-nguyện lòng sẽ giữ chặt tay nhau

Hân-hoan đón chào duyên mới

Hồng sang Thu vẫn mãi gợi hương Xuân 

Xin chúc thất tuần vạn phúc  

Mối tình già chẳng cần chút … viagra .   

           

                 

               Thân tặng anh TRẦN QUANG-KHẢO

                Nhân dịp sinh-nhật 70 tuổi   07/10/2010

   

                         TRẦN HỮU-CHÍ

                         Massy   
 
Si tous ces petits oiseaux...
 

Si tous ces petits oiseaux    

Peuvent survoler cette lointaine contrée 

Ils chanteront, sur ces coquelicots 

Ces notes joyeuses pour réveiller ma bien-aimée 

   

Si tous ces petits oiseaux 

Peuvent survoler ma bien-aimée 

Ils chanteront dans son jardin si beau 

Ces notes mélodieuses qui la font rêver. 

 

Si tous ces petits oiseaux  

Peuvent voir ses yeux attristés   

Ils chanteront de tout en haut 

Ces notes amoureuses qui bercent son amour secret   

 
 

If all these little birds...

                    

If all these little birds  

Can over fly this remote country 

They will sing, over these red poppies

These cheerful notes to wake up my beloved sleepy

  

If all these little birds

Can over fly my sweet darling 

They will sing, in her beautiful garden 

These melodious tunes to make her dreaming    

   

If all these little birds

Can see her saddened eyes 

They will sing, up in the sky

This love song to give her secret love a smile  

                         

                  

                   Trần Hữu-Chí

                    Massy  02/10/2010