Hotel Tokyo 16 - 17 April 2018 - APA Hotel Kanda Ekimae

Hotel Tokyo 16 - 17 April 2018
APA Hotel Kanda Ekimae
アパホテル〈神田駅前〉
101-0045, Tokyo, Chiyoda Ward, Chiyoda ku, Kajicho 2-10-3
101-0045, 東京都, 千代田区, 千代田区鍛治町 2-10-3
Phone: +81335265715
Nguyễn Bá Duyêt Bùi Thi Thanh Bình Trương Mưu Biên Vi Thị Ánh Hồng
Đàm Thi Đinh La Thành Thầy Lê Văn Thục Ngô Thu Lan
       
  SHINJIRO SEYAMA Trân Dung Angela
  VAN SEYAMA