Hotel Sapporo 8 - 9 April 2018 - HOTEL MYSTAYS Sapporo Aspen

Hotel Sapporo 8 -  9 April 2018

HOTEL MYSTAYS Sapporo Aspen ****
ホテルマイステイズ札幌アスペン
060-0808, Sapporo, Kita-ku Kita 8-jo Nishi 4-5
060-0808, 札幌市, 北区北8条西4丁目5番地
Phone: +81117002111
Nguyễn Ngọc Quang Trần Hữu Triêm Đoàn Thúy Hằng Trần Kim Ngôn
Greta Lee Trương Tuyết Phương Đoàn Tú Nguyễn Lê Trang
       
Nguyễn Trung Nghĩa Bùi Thi Thanh Bình Đoàn Kim Hà Thúy Dung
Trần Kim Dung La Thành Hoàng Châu Nguyễn Bùi Hòa
       
Nguyễn Thanh Cần Nguyễn Ngoc Duyêt Trần Thu Nga Đỗ Phương Lan
Nguyễn Thanh Cần Tâp 8 Đàm Thi Đinh Bùi Quốc Cường Trần Thị Kim
       
Đinh Thế Vĩnh SHINJIRO SEYAMA Trương Mưu Biên Trân Dung Angela
Đinh Kim Tân VAN SEYAMA Thầy Lê Văn Thục Trân Kim Duyên
       
Nguyễn Minh Trần Thi Kim Loan Nguyễn Tuân Nghiêm Võ Lệ Chi
Nguyễn Mai Nguyễn Văn Bổng Trần Anh Phương Trần Tấn Quốc
       
Nguyễn Văn Thanh Vi Thị Ánh Hồng Trần Nguyễn Thanh Hà Trần Lệ Hà
Nguyễn Văn Thanh wife Huỳnh Ngọc Yến Ngô Thu Lan Tran Quốc Khanh
       
Lương Anh Tuấn Trần Xuân Nhân  
Phan Long Ánh Bùi Thúy Liễu