Danh Sách nhóm


Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
        Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Ngọc Quang Trần Lệ Hà Trần Hữu Triêm Lương Anh Tuấn
Greta Lee Nguyễn Tuân Nghiêm Trương Tuyết Phương Phan Long Ánh
Nguyễn Trung Nghĩa Trần Anh Phương Bùi Thi Thanh Bình Trần Xuân Nhân
Trần Kim Dung Trần Kim Ngôn La Thành Bùi Thúy Liễu
Bùi Quốc Cường Nguyễn Lê Trang Trương Mưu Biên Nguyễn Thanh Cần
Trần Thu Nga Hà Thúy Dung Thầy Lê Văn Thục Nguyễn Thanh Cần Tâp 8
Trân Kim Duyên Nguyễn Bùi Hòa Trần Nguyễn Thanh Hà Đinh Thế Vĩnh
Trân Dung Angela Van Seyama Ngô Thu Lan Đinh Kim Tân
Đoàn Thúy Hằng Shinjiro Seyama Vi Thị Ánh Hồng Nguyễn Minh
Đoàn Tú Nguyễn Văn Bửu Huỳnh Ngọc Yến Nguyễn Mai
Đoàn Kim Nguyễn Văn Bửu Nguyễn Ngoc Duyêt Nguyễn Văn Thanh
Hoàng Châu Trần Tấn Quốc Đàm Thi Đinh Nguyễn Văn Thanh wife
Đỗ Phương Lan Võ Lệ Chi  
Trần Thị Kim