Hotel Prague - Czech Republic 24, 25 JuneVlkova Palace 
Vlkova street 25, Prague 03, Prague, 13000, Czech Republic -
Phone: +420 222 210 182
Purple house
25 Krásova red: 802, blue: 25, Prague 03, Prague, 130 00, Czech Republic -
Phone: +420 603413108
Võ Lệ Chi Trần Thu Nga Nguyễn Ngọc Quang DRIVER
Trần Tấn Quốc Bùi Quốc Cường Greta Lee    
  Trần Kim Duyên Trần Văn Ngọc Sơn    
Nguyễn Việt Hồng Trần Dung Angela Huỳnh Thi Hoàng    
Lê Quang Khải        
  Nguyễn Nghĩa Trung Trần Thanh Hà  
Thầy Lê Văn Thục Trần Kim Dung Nguyễn Bội Ngọc  
Bùi Quang Huy Trương Tuyết Phương Bich San Luu    
  Trần Hữu Triêm Nam Huynh    
Phạm Kim Hoằng        
Nguyễn HoàngTrâm Tường Duy Long Bùi Quang Hiển    
Nguyễn Xuân Vinh Bàng Kim Dung Dương Thúy Hồng    
  Đinh Thế Vĩnh Bùi Thi  Thanh Bình    
Trần Thúy Nga Đinh Kim Tân La Thanh    
Phạm Thị Dung        
Bùi Thi Thu Cúc Lê Văn John Nguyển Đức Quang    
Vi Thị Ánh Hồng Lê Lưu Dao Nguyễn Thi Xuân Đoài    
  Đàm Thị Định Bùi Văn Thanh    
  Nguyễn Bá Duyệt Lưu Hoàng Yến    
         
  Lê Chí Hiếu      
  Nghiêm Thị Nhàn      
  Lê Thi Thanh Tâm       
  Nghiêm Thị Phúc