Hotel Paris - France 31 May

Hotel Paris - France 31 May

Lodge In Hotel     2 -16 rue Théroigne de Méricourt  13th arr.
75013 Paris +33 1 42 17 46 20
 
Dương Thúy Hồng Nguyễn Ngọc Quang Bùi Văn Thanh
Bùi Quang Hiển Greta Lee Lưu Hoàng Yến
     
Bùi Thi  Thanh Bình Trần Văn Ngọc Sơn Nguyễn Thi Xuân Đoài
La Thanh Huỳnh Thi Hoàng Nguyển Đức Quang
     
Nguyễn Văn Bửu Đinh Thế Vĩnh Hà Anh Nguyệt
Lê Ngọc Hồng Đinh Kim Tân Lê Thi Kiểm
     
Võ Lệ Chi Tường Duy Long Lê Chí Hiếu
Trần Tấn Quốc Bàng Kim Dung Nghiêm Thị Nhàn
     
Triệu Thanh Tuyền (Kathy) Nguyễn Bá Duyệt Trương Tuyết Phương
Triệu Thiên Đàm Thị Định Trần Hữu Triêm
     
Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) Vũ Kim Quy Thầy Huỳnh Văn Công
Bùi Hiển Vũ Kiểu Dao  
     
Huỳnh Ngọc Yến Trần Thúy Nga  
Vi Thị Ánh Hồng Phạm Thị Dung  
     
Tiền Lạc Quan Trần Dung Angela  
Tôn Nữ Song Yên Đặng Vũ Thúy Doan  
     
Bich San Luu Trần Kim Dung  
Nam Huynh Nguyễn Nghĩa Trung  
     
Lê Văn John Thầy Lê Văn Thục  
Lê Lưu Dao    
     
DRIVER Nguyễn Việt Hồng  
Lê Quang Khải