Hotel Paris - France 28 May


y

Lodge In Hotel                                                                                                                                                                                                                                                              2 -16 rue Théroigne de Méricourt +33 1 42 17 46 20 13th arr.
75013 Paris
Nguyễn Ngọc Quang Tường Duy Long Triệu Thanh Tuyền Nguyễn Bá Duyệt
Greta Lee Bàng Kim Dung Triệu Thiên Đàm Thị Định
       
Thầy Lê Văn Thục Trần Dung Angela Bich San Luu Hotel ở Paris  ngày 31 only
Bùi Quang Huy Đặng Vũ Thúy Doan Nam Huynh
     
Lê Văn John Phạm Thị Dung Vũ Kim Quy
Lê Lưu Dao Trần Thúy Nga Vũ Kiểu Dao
      Trương Tuyết Phương
Trần Kim Dung Trần Tấn Quốc DRIVER  Trần Hữu Triêm
Nguyễn Nghĩa Trung Võ Lệ Chi    
      Lê Chí Hiếu
Dương Thúy Hồng Huỳnh Ngọc Yến   Nghiêm Thị Nhàn
Bùi Quang Hiển Vi Thị Ánh Hồng    
       
Bùi Thi  Thanh Bình Tiền Lạc Quan    
La Thanh Tôn Nữ Song Yên    
       
Trần Văn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie)    
Huỳnh Thi Hoàng Bùi Hiển    
       
Nguyễn Văn Bửu Bùi Văn Thanh    
Lê Ngọc Hồng Lưu Hoàng Yến    
       
Đinh Thế Vĩnh Nguyễn Việt Hồng    
Đinh Kim Tân Lê Quang Khải    
  1743324480    
  Hà Anh Nguyệt    
Nguyển Đức Quang Hà Anh Nguyêt husband    
Nguyễn Thi Xuân Đoài      
       

Comments