Hotel Paris - France 27, 28, 30, 31 May


Lodge In Hotel                                                                                                                                                                                                                                                              2 -16 rue Théroigne de Méricourt +33 1 42 17 46 20 13th arr.
75013 Paris
Hotel ở  Paris ngày 27 , 28, 30, 31 May (Ngày 27  Lệ Chi book, bạn trả Chi mỗi người 47.5 Euro, đưa cash cho Chi ở Paris cho extra hotel ngày 27) Hotel ở Paris 27 , 28, 30, 31 May (Ngày 27 bạn tự book) Hotel ở Paris  ngày 28. 30, 31  May 
Nguyễn Ngọc Quang Tường Duy Long Hà Anh Nguyệt Nguyễn Bá Duyệt
Greta Lee Bàng Kim Dung Hà Anh Nguyêt husband Đàm Thị Định
       
Thầy Lê Văn Thục Trần Dung Angela Triệu Thanh Tuyền (Kathy) Hotel ở Paris  ngày 31 only
Bùi Quang Huy Bùi Thi Cúc Triệu Thiên
     
Lê Văn John Phạm Thị Dung Bich San Luu
Lê Lưu Dao Trần Thúy Nga Nam Huynh
      Trương Tuyết Phương
Trần Kim Dung Trần Tấn Quốc Vũ Kim Quy Trần Hữu Triêm
Nguyễn Nghĩa Trung Võ Lệ Chi Vũ Kiểu Dao  
      Lê Chí Hiếu
Dương Thúy Hồng Huỳnh Ngọc Yến   Nghiêm Thị Nhàn
Bùi Quang Hiển Vi Thị Ánh Hồng    
       
Bùi Thi  Thanh Bình Tiền Lạc Quan    
La Thanh Tôn Nữ Song Yên    
       
Trần Văn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie)    
Huỳnh Thi Hoàng Bùi Hiển    
       
Nguyễn Văn Bửu      
Lê Ngọc Hồng Bùi Văn Thanh    
  Lưu Hoàng Yến    
Đinh Thế Vĩnh      
Đinh Kim Tân Nguyễn Việt Hồng    
  Lê Quang Khải    
  1743324480    
Nguyển Đức Quang      
Nguyễn Thi Xuân Đoài