Hotel Paris - France 27, 28, 30, 31 May


U


Lodge In Hotel                                                                                                                                                                                                                                                              2 -16 rue Théroigne de Méricourt +33 1 42 17 46 20 13th arr.
75013 Paris
Hotel ở  Paris ngày 27 , 28, 30, 31 May Chi trả tiền Hotel ở Paris 27 , 28, 30, 31 May (Ngày 27 bạn tự book) Hotel ở Paris  ngày 28. 30, 31  May 
Nguyễn Ngọc Quang Tường Duy Long Triệu Thanh Tuyền (Kathy) Nguyễn Bá Duyệt
Greta Lee Bàng Kim Dung Triệu Thiên Đàm Thị Định
       
Thầy Lê Văn Thục Trần Dung Angela Bich San Luu Hotel ở Paris  ngày 31 only
Bùi Quang Huy Đặng Vũ Thúy Doan Nam Huynh
     
Lê Văn John Phạm Thị Dung Vũ Kim Quy
Lê Lưu Dao Trần Thúy Nga Vũ Kiểu Dao
      Trương Tuyết Phương
Trần Kim Dung Trần Tấn Quốc Trần Hữu Triêm
Nguyễn Nghĩa Trung Võ Lệ Chi Tiền Lạc Quan  
    Tôn Nữ Song Yên Lê Chí Hiếu
Dương Thúy Hồng Huỳnh Ngọc Yến   Nghiêm Thị Nhàn
Bùi Quang Hiển Vi Thị Ánh Hồng DRIVER   
       
Bùi Thi  Thanh Bình      
La Thanh Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie)    
  Bùi Hiển    
Trần Văn Ngọc Sơn      
Huỳnh Thi Hoàng Bùi Văn Thanh    
  Lưu Hoàng Yến    
Nguyễn Văn Bửu      
Lê Ngọc Hồng Nguyễn Việt Hồng    
  Lê Quang Khải    
Đinh Thế Vĩnh 1743324480    
Đinh Kim Tân Hà Anh Nguyệt    
  Hà Anh Nguyêt husband    
       
Nguyển Đức Quang      
Nguyễn Thi Xuân Đoài