Hotel Istanbul - Turkey 26, 27 June


1738163358
Arena Hotel - Special Class 
Sehit Mehmet Pasa Yokusu Ucler Hamam Sok. No:13-15 Sultanahmet, Fatih, Istanbul, 34400, Turkey -
Phone: +90 212 458 0364
Đinh Thế Vĩnh Tường Duy Long
Đinh Kim Tân Bàng Kim Dung
   
Nguyễn Ngọc Quang Trần Dung Angela
Greta Lee Vi Thị Ánh Hồng
  Trần Thúy Nga
Trần Văn Ngọc Sơn
Huỳnh Thi Hoàng Lê Văn John
  Lê Lưu Dao
Trần Tấn Quốc  
Võ Lệ Chi Thầy Lê Văn Thục