Hotel Cappadocia - Turkey 28, 29 June


Travellers Cave Pension 
Aydinli Mah. Gungor Sok. No 11, Goreme, 50180, Turkey -
Phone: +90 384 271 270
Đinh Thế Vĩnh Tường Duy Long
Đinh Kim Tân Bàng Kim Dung
   
Nguyễn Ngọc Quang Trần Dung Angela
Greta Lee Vi Thị Ánh Hồng
  Trần Thúy Nga
Trần Văn Ngọc Sơn  
Huỳnh Thi Hoàng Lê Văn John
  Lê Lưu Dao
Trần Tấn Quốc  
Võ Lệ Chi Thầy Lê Văn Thục