Hotel Budapest - Hungary 20, 21 June0 10
Nova Aparthotel 
Akacfa utca 26, 07. Erzsébetváros, Budapest, 1072, Hungary -
Phone: +36 30 442 8731
Omega Guesthouse Budapest 
Rákóczi út 48-50., 07. Erzsébetváros, Budapest, 1074, Hungary -
Phone: +36 20 282 9095
Trần Thu Nga Nguyễn Ngọc Quang Bùi Văn Thanh  
Bùi Quốc Cường Greta Lee Lưu Hoàng Yến DRIVER
Trần Dung Angela Trần Văn Ngọc Sơn Nguyển Đức Quang  
Trần Kim Duyên Huỳnh Thi Hoàng Nguyễn Thi Xuân Đoài  
       
Trần Thanh Hà Trương Tuyết Phương Võ Lệ Chi  
Nguyễn Bội Ngọc Trần Hữu Triêm Trần Tấn Quốc  
Bich San Luu Nguyễn Nghĩa Trung Nguyễn Việt Hồng  
Nam Huynh Trần Kim Dung Lê Quang Khải  
       
Thầy Lê Văn Thục Tường Duy Long  
Phạm Công Trí Bàng Kim Dung  
Phạm Phươnh Liên Đàm Thị Định    
Vi Thị Ánh Hồng Nguyễn Bá Duyệt    
       
Trần Thúy Nga Đinh Thế Vĩnh    
Phạm Thị Dung Đinh Kim Tân    
Nguyễn HoàngTrâm Lê Văn John    
Nguyễn Xuân Vinh Lê Lưu Dao    
       
Bùi Quang Hiển Lê Chí Hiếu    
Dương Thúy Hồng Nghiêm Thị Nhàn    
Bùi Thi  Thanh Bình Lê Thi Thanh Tâm     
La Thanh Nghiêm Thị Phúc    
  Phạm Kim Hoằng