Chi Tiết Chuyến baySố TT Tên Họ Quốc gia Chuyến bay đến Giờ đến Terminal Chuyến bay về Giờ về Terminal
1 Nguyễn Ngọc Quang Canada Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
2 Greta Lee Canada Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
3 Đinh Thế Vĩnh USA       TK1768 9:35 T1
4 Đinh Kim Tân USA Norwegian 7080 15:35 T1 TK1768 9:35 T1
5 Bùi Văn Thanh Viet Nam            
6 Lưu Hoàng Yến Viet Nam            
7 Trần Dung Angela Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
8 Thầy Lê Văn Thục Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
9 Trần Tấn Quốc Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
10 Võ Lệ Chi Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
11 Phạm Thị Dung USA AA 150 10:05 Terminal 2A   7:10  
12 Trần Thúy Nga Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
13 Tường Duy Long Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
14 Bàng Kim Dung Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
15 Lê Văn John Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
16 Lê Lưu Dao Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
17 Lê Chí Hiếu USA            
18 Nghiêm Thị Nhàn USA            
19 Nghiêm Thị Phúc USA            
20 Trần Thanh Hà USA       EZY8994 12:25 T1
21 Trần Kim Dung Canada            
22 Nguyễn Nghĩa Trung Canada            
23 Trần Thu Nga USA       AF5037 7:10 T2
24 Bùi Quốc Cường USA       AF5037 7:10 T2
25 Trần Kim Duyên USA       AF5037 7:10 T2
26 Cô Lê Thu Vân Canada          
27 Phạm Kim Hoằng USA            
28 Nguyễn Bá Duyệt Australia  EK 073 28 Aerogare 2 13:30 Terminal 2C Ek0140 15:55 T1
29 Đàm Thị Định Australia  EK 073 28 Aerogare 2 13:30 Terminal 2C Ek0140 15:55 T1
30 Bich San Luu USA     Czech Airline 758 7:10 T2
31 Nam Huynh USA       Czech Airline 758 7:10 T2
32 Nguyễn Bội Ngọc USA       SQ2085 6:00  
33 Dương Thúy Hồng Australia EK 75 20:00        
34 Bùi Quang Hiển Australia EK 75 20:00        
35 Bùi Quang Huy Australia EK 75 20:00        
36 Bùi Thi Cúc Australia EK 75 20:00        
37 Bùi Thi  Thanh Bình Australia EK 75 20:00        
38 La Thanh Australia EK 75 20:00        
39 Trần Văn Ngọc Sơn Canada Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
40 Huỳnh Thi Hoàng Canada Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
41 Nguyễn Văn Bửu USA Air France 639 8:15 Terminal 2E      
42 Lê Ngọc Hồng USA Air France 639 8:15 Terminal 2E      
43 Hà Anh Nguyệt USA British airway  314 3:45 PM Terminal 2A      
44 Hà Anh Nguyêt husband USA British airway  314 3:45 PM Terminal 2A      
45 Nguyển Đức Quang USA DY7048 13:40 T1      
46 Nguyễn Thi Xuân Đoài USA DY7048 13:40 T1      
47 Tiền Lạc Quan Australia TG930 7:05 T1      
48 Tôn Nữ Song Yên Australia TG930 7:05 T1      
49 Triệu Thanh Tuyền (Kathy) USA British airway  322 20:05        
50 Triệu Thiên USA British airway  322 20:05        
51 Huỳnh Ngọc Yến Australia EY 0031 7:40 Terminal 2A      
52 Nguyễn Đức Minh Trí Denmark            
53 Nguyễn Đức Minh Trí 2 Denmark            
54 Nguyễn Văn Cung Switzerland            
55 Nguyên Văn Cung Thúy Switzerland            
56 Nguyễn Văn Cung Switzerland            
57 Nguyễn Văn Cung Switzerland            
58 Vũ Kim Quy USA            
59 Vũ Kiểu Dao USA            
60 Nguyễn Việt Hồng Viet Nam            
61 Lê Quang Khải Viet Nam            
62 Nguyễn HoàngTrâm USA            
63 Nguyễn Xuân Vinh USA            
64 Vi Thị Ánh Hồng Australia Paris Gare du Nord 14:47   TK1768 9:35 T1
65 Trương Tuyết Phương Australia       Ek0140 15:55 T1
66 Trần Hữu Triêm Australia       Ek0140 15:55 T1
67 Lê Thi Thanh Tâm  USA            
68 Trần Lệ Hà USA Paris Gare du Nord 14:47        
69 Trần Phương Anh USA Paris Gare du Nord 14:47        
70 Nguyễn Tuấn Nghiêm USA Paris Gare du Nord 14:47        
71 Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) USA Paris Gare du Nord 14:47        
72 Bùi Hiển USA Paris Gare du Nord 14:47