Hotel ở Salta - Argentina ngày 29 - 1 tháng 6

***