Hotel ở La Paz - Bolivia ngày 12 - 16 tháng 5

*****