Danh Sách tham dựSố TT Tên Họ Quốc gia PERU Bolivia CHILE -  SAN PEDRO DE ATACAMA Chile - SANTIAGO Argentina Rio De Janvier Total Deposit 1 USD Deposit 2 AUD Total Deposit Balance
1 Nguyễn Ngọc Quang Canada                      
2 Greta Lee Canada                      
3 Phạm Phong Nhã USA 1 1 1 1 1 1   930 2000    
4 Trần Văn Lương USA 1 1 1 1 1 1   930 2000    
5 Trần Tấn Quốc Australia 1 1 1 1 1     930 2000    
6 Võ Lệ Chi Australia 1 1 1 1 1     930 2000    
7 Tường Duy Long Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
8 Bàng Kim Dung Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
9 Lê Văn John Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
10 Lê Lưu Dao Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
11 Nguyễn Bá Duyệt Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
12 Đàm Thị Định Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
13 Trương Tuyết Phương Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
14 Trần Hữu Triêm Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
15 Phạm Công Trí Australia 1 1 1 1 1 1   930 1000    
16 Phạm Phương Liên Australia 1 1 1 1 1 1   930 1000    
17 Vi Thị Ánh Hồng Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
18 Trần Dung Angela Australia 1 1 1 1 1 1   930 3600    
19 Nguyễn Ngọc Yến Australia 1 1 1 1 1 1   930 2000    
20 Nguyễn Hữu Lượng Australia   1 1 1 1 1   930 2000    
21 Nguyễn Thu Vân Australia   1 1 1 1 1   930 2000    
22 Lê Hùng Terry Australia   1 1 1 1 1   930 2000    
23 Lê Thi Tâm Australia   1 1 1 1 1   930 2000    
24 Thầy Lê Văn Thục Australia 1 1 1 1       3350 1539    
25 Nguyễn Thanh Tâm Australia 1 1 1 1       930 2000    
26 Trần Kim Dung Canada   1 1 1 1 1          
27 Nguyễn Nghĩa Trung Canada   1 1 1 1 1          
28 Nguyễn Thanh Loan Canada 1 1 1 1              
29 Võ Trung Hiền Canada 1 1 1 1              
30 Triệu Bích Đào USA       1 1 1          
31 Triệu Thắng USA       1 1 1          
32 Nguyễn Lê Trang USA                      
33 Nguyển Bùi Hòa USA                      
34 Nguyễn Bội Ngọc USA       1 1 1          
35 Nguyễn HoàngTrâm USA       1 1            
36 Nguyễn Thi Kim         1 1            
37 Nguyễn Xuân Vinh USA       1 1            
38 Đỗ Văn Quyen USA       1 1            
39 Phạm Thị Dung USA       1 1 1          
40 Trần Thanh Hà USA       1 1 1          
41 Đỗ Phương Lan Canada                      
42 Lê Chí Hiếu USA                      
43 Nghiêm Thị Nhàn USA