Danh Sách tham dự


Số TT Tên Họ Quốc gia PERU -   From 1  May Bolivia  From 11 May CHILE -  SAN PEDRO DE ATACAMA 18 - 21 Chile - SANTIAGO   21 May -26 May Argentina Rio De Janvier Total Deposit 1 USD Deposit 2 USD Deposit 3 USD Total Deposit USD Balance
1 Phạm Phong Nhã USA 1 1 1 1 1 1 5900 2099     2099  
2 Trần Văn Lương USA 1 1 1 1 1 1 5900 2099     2099  
3 Trần Tấn Quốc Australia 1 1 1 1 1   5120 930 1320 1250 3500  
4 Võ Lệ Chi Australia 1 1 1 1 1   5120 930 1320 1250 3500  
5 Tường Duy Long Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
6 Bàng Kim Dung Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
7 Lê Văn John Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320 1250 3500  
8 Lê Lưu Dao Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320 1250 3500  
9 Nguyễn Bá Duyệt Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320 1250 3500  
10 Đàm Thị Định Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320 1250 3500  
11 Trương Tuyết Phương Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
12 Trần Hữu Triêm Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
13 Phạm Công Trí Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
14 Phạm Phương Liên Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
15 Vi Thị Ánh Hồng Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320   2250  
16 Trần Dung Angela Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 3043   3973  
17 Nguyễn Ngọc Yến Australia 1 1 1 1 1 1 5900 930 1320 1250 3500  
18 Nguyễn Hữu Lượng Australia   1 1 1 1 1 4380 930 1320 1250 3500  
19 Nguyễn Thu Vân Australia   1 1 1 1 1 4380 930 1320 1250 3500  
20 Lê Hùng Terry Australia   1 1 1 1 1 4380 930 1320   2250  
21 Lê Thi Tâm Australia   1 1 1 1 1 4380 930 1320   2250  
22 Thầy Lê Văn Thục Australia 1 1 1 1       3350 1015   4365  
23 Nguyễn Thanh Tâm Australia 1 1 1 1       930 1320   2250  
24 Trần Kim Dung Canada   1 1 1 1 1 4380 3075     3075  
25 Nguyễn Nghĩa Trung Canada   1 1 1 1 1 4380 3075     3075  
26 Nguyễn Thanh Loan Canada 1 1 1 1       1875     1875  
27 Võ Trung Hiền Canada 1 1 1 1       1875     1875  
28 Triệu Bích Đào USA     1 1 1 1 2880 1000     1000  
29 Triệu Thắng USA     1 1 1 1 2880 1000     1000  
30 Nguyễn Bội Ngọc USA       1 1 1 2880 1000     1000  
31 Nguyễn HoàngTrâm USA       1 1   2100 1700     1700  
32 Nguyễn Thi Kim USA       1 1   2100 2100     2100  
33 Nguyễn Xuân Vinh USA       1 1   2100 1250     1250  
34 Đỗ Văn Quyen USA       1 1   2100 1250     1250  
35 Phạm Thị Dung USA       1 1 1 2880 1000     1000  
36 Trần Thanh Hà USA       1 1 1 2880 1000     1000  
37 Lê Chí Hiếu USA 1 1 1         1567     1567  
38 Nghiêm Thị Nhàn USA 1 1 1         1500     1500  
39 Lê Thanh Tâm USA 1 1 1         1500     1500  
40