Japan Hoa Anh đào 2018


Hình đi chơi Japan hoa anh đào 2018

Chùa đẹp nhất ở Japan và Himeji Castle

https://photos.app.goo.gl/0GDe0unsIS5siyXi2

Hình Japan 2018 - Ống kính Nguyễn Văn ThanhHình Japan 2018 - Ống kính Trần Xuân NhânHitachi Seaside + Ashikaga Flower park + Takeyama


Iwate + Tateyama Alpine + Shizuoka


Tateyama Alpine + Shizuoka

Flower park + Takeyama

Biei, Shiretoko

https://photos.app.goo.gl/tSUqt5eZFY33wEe02