Hình và video đi chơi Bắc Âu 2017


Video

​​
Họp Mặt ở Cali

DHKH SG - Họp mặt tại nhà hàng Sàigòn 9 miền Nam Cali (May 2017)  

https://www.youtube.com/watch?v=z86bpOs6vVc&feature=youtu.be

Dinner ở North Iceland - Hai họ

https://youtu.be/eGDW1p6SG54

Dinner ở Greenland

https://youtu.be/pDC-GQRHk8M


Tour Bus Norway 2017

Dinner ở miền Bắc Iceland 2017

Dinner ở miền Tây Iceland 2017

Dinner ở miền núi Norway 2017