Cruise 2015


 Cruise 2015


Sau khi đi Japan, một group bạn tiếp tục cuộc hành trình đi cruise Địa Trung Hải, London và Scotland.

Đây là những hình ảnh:


Trên Cruise

https://goo.gl/photos/hHJn4BjYEqGyYZUNA

Santorini & Mykonos

https://goo.gl/photos/t9PxPhfoefvNDVpV6

Santorini - From Photographer

https://goo.gl/photos/NEqehfMHLFp6bMbm6

Bari & Corfu

https://goo.gl/photos/MbhrFuxwMm2m3YKZ8

Venice

https://goo.gl/photos/JUduovsRXgt8nDWq8

Trieste - Italy

 https://goo.gl/photos/LpmUD9XPNCdxBkGq5

Dubrovnik - Croatia

https://goo.gl/photos/TRRKj4fCn7DyRr2h9