Tất Niên ở Sydney 2020


Hình họp mặt Tất NiênMở quà đố vui về nhạc  


Hp ca nữ Qunh Hương

Hp ca ca Ly Rượu mừng


Thúy Loan và các Gái Xuân


Mở quà đố vui về nhạc  


Cô Nguyệt


Thúy Loan Gái Xuân


Minh Đối + Kim Thanh - Tình Tự Mùa Xuân 


Bạch Liên - Mộng Lành

Phan Đức - Xuân Yêu Thương 

Ngọc Định - Yêu Em giữa trời quên lãng  


Nguyễn Bá Duyệt - Mùa Xuân Đỉnh Bình Yên  


Nguyễn Anh Tuấn - Trên ngon tình sầu  

Kim Dung - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng  
 
Nguyễn Phú - Đường Nào Lên Thiên Thai


Thu Vân - Nỗi Nhớ
 Đặng Văn Cang - Mãi Mãi Bên Em 

Nguyễn Hữu Lượng - Em đến thăm anh đêm 30 


Nguyễn Minh Đối - Une Fois