Tân Niên ở Sydney 2021

Hình họp mặt Tân Niên ở Sydney 2021


DHKH SG - Họp Mặt Tân Niên 2021 ở Sydney - YouTube


Họp Ca - Ly Rượu Mừng: Long Huấn Định Loan Chi

Họp Ca - Đón Xuân: Tuyết Dung Hương Phú Tuấn

Họp ca: Xuân Ca -  Phương Loan Dung Định Chi

Đố vui có thưởng

Vào Tiệc

Xuân Này Con Không Về - Nam Huấn

Nắng Xuân - Ngọc Định

Anh Đến Thăm Em đêm 30 - Duy Long


Nhớ Một Chiều Xuân - Bá Duyệt

Hoa Xuân - Ánh Tuyết


Bốn mùa thay lá - Kim Dung

Somewhere My Love - Đăng Văn Cang

Bước Tình Hồng - Kim Dung (Tâm)

Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi em - Nguyễn Phú

Dạ khúc Nguyễn Trung Cang - Thanh Tâm

Thoáng Mây Bay - Thúy Loan

Mộng Chiều Xuân - Cung Đình Lộc


Anh cho Em mùa Xuân - Tuyết Phương

Tôi Đi Tìm Lại một mùa Xuân - Lệ Chi

Mộng Chiều Xuân - Cung Đình Lộc


Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Thu Vân

Hoa Sữa - Hữu Lượng

Đám Cưới Đầu Xuân - Thanh Hương

Bông Vạn Thọ - Anh Tuấn

Câu Chuyện Đầu Năm - Quang Diễm

Em Tìm Động Hoa Vàng - Nam Huấn


Em đã thấy mùa Xuân chưa - Bá Duyệt

Thoi Tơ - Ngọc Định


Đường Chiều - Nguyễn Phú

Góp lá mùa Xuân - Kim Dung