Họp mặt ở Sydney mùa Covid


Hình họp mặt ở Sydney mùa Covid

 Họp mặt ở Sydney mùa Covid90 năm cuộc đời

Múa Sầu Đông


Múa Jingle Bells


Jingle bells chấm điểm

Dance Ghen

​​Họp ca Về đây nghe em​​


Nam Huấn - Tình nhớ 

Ánh Tuyết - Thu Quyến Rũ  

Đặng Văn Cang - Main Dans La Main 

Thúy Loan - Hai Vì Sao Lạc 
 
Tuyết Phương - Tuổi Đời Mênh Mông 

Nam Huấn- Tưởng niệm Trần Tử Thiêng


Thanh Hương - Em ngủ trong một mùa đông

Anh Tuấn - Áo em sứt chỉ đường tà 

Thu Vân - 40 năm rồi sao  

Hữu Lượng - Dĩ Vãng

Kim Dung - Cho em quên tuổi ngọc 

Thúy Loan - Hai vì sao lạc

 
Tuấn Bùi - Giáng Ngọc 

Tường Duy Long - Chiều 

Thanh Tâm - Tiễn đưa
Dung Tâm - Mùa Xuân đầu tiên

Thúy Loan - Bài không tên số 37 

Đặng văn Cang - Bài Thánh ca buồn

Tuấn Bùi - Lại gần hôn em
Thu Vân - 40 năm rồi sao