Hát cho nhau nghe nhà anh Võ mùa Covid


 

Bạch Liên - Không Còn Mùa Thu


Minh Đối - Mưa Trên Ngày Tháng Đó  

Kim Thanh - Dạ Khúc Cho Tình Nhân 

Thúy Loan - Cánh Hồng Phai

Bá Duyệt - Lệ tình vơi

Ngọc Định - Dốc Mơ

Kim Dung - Liên khúc Nửa hồn thương đau + Không tên số 4

Đặng Văn Cang - Tiễn đưa  

Thu Vân - 20 Mùa Nắng Lạ 

Thanh Hương - Trả lại tôi

Anh Tuấn - Kiếp dã tràng  

Bạch Liên, Anh Tuấn - Tình Khúc Cho Em

Minh Đối - Khúc Mùa Thu

Kim Thanh - Ngày Vui Năm Ấy


 

Bá Duyệt - Đoản khúc cuối cho em

Ngọc Định - Tại sao là không

Đặng Văn Cang - Vì đó là em

Thúy Loan - Sao Đành Xa Em

Kim Dung - Liên khúc Diễm Xưa + Còn tuổi nào cho em  

Thu Vân - Lệ Úa

Anh Tuấn - Em đến thăm anh một chiều mưa

Thanh Hương - Gọi em là đoá hoa sầu

Bạch Liên - Cô đơn
 
Minh Đối - Em ơi Hà Nội Phố

Bá Duyệt - Sao vẫn còn mưa rơi

Ngọc Định - Mưa còn rơi mãi vì ai

Thúy Loan - Niềm Đau Chôn DấuThu Vân - Tóc xưa

Kim Thanh - Đừng Xa Em Đêm Nay