Chi Tiết chuyến bay


Đây là chi tiết các chuyến bay giữa các nước Châu Phi mà đa số các bạn đã book. Một số bạn sẽ đi khác chuyến chút. Bạn xem phần cuối màu vàng

Departure

Thu., 27 Sep.
South African Airways 40
Johannesburg (JNB)
10:50 am
Terminal: B
flight to
Victoria Falls (VFA)
12:30 pm
Departure
Mon., 1 Oct.
South African Airways 8691 operated by SOUTH AFRICAN AIRLINK
Victoria Falls (VFA)
11:45 am
flight to
Cape Town (CPT)
2:40 pm
Departure
Fri., 5 Oct.
South African Airways 8120 operated by SOUTH AFRICAN AIRLINK
Cape Town (CPT)
6:45 am
flight to
Windhoek (WDH)
8:50 am
Departure
Tue., 9 Oct.
South African Airways 77
Windhoek (WDH)
4:00 pm
flight to
Johannesburg (JNB)
5:45 pm

Terminal: A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


British Airways Flight 6285
Sep 27-
Johannesburg JNB
11:25 AM
Victoria Falls VFA
1:05 PM

Kenya Airways Flight 792
Oct 1-
Victoria Falls VFA
10:25 AM
Cape Town CPT
1:35 PM