Bước chân Khoa Học - Hình Ảnh Sinh HoạtHình Đêm Đại Hội ở California 2019

Hình Ảnh Hội Ngộ Khoa Học


Video Hội Ngộ Khoa Học ở Paris 2019


Hội Ngô MPC ở Sàigon 2017

Hình họp Mặt bất ngờ ở Nam Cali tháng 5 - 2017

Video họp mặt tại nhà hàng Sàigòn 9 - Tháng 5 - 2017

DHKH SG - Họp mặt tại nhà hàng Sàigòn 9 miền Nam Cali (May 2017)   

Hội Ngô MPC ở Sàigon 2016

Video và Hình Ảnh Hội Ngộ Sydney 2015

Video Hội Ngộ Sydney 2015 và Tours

Hình Ảnh Đêm Hội Ngộ Sydney 2015 và Tours


 

Hình Tour Mini Hội Ngộ Khoa Học Hè  2014


 Video Đại Hội MPC 2013

 Video và Hình Ảnh Hội Ngộ Paris 2012
Hình Hôi Ngô ở Sydney 2010