Giáng Sinh 2009‎ > ‎

Chúc mừng Giáng Sinh - Trương Như TuấnTiện ích bạn thêm vào không hợp lệ
         Mừng Chúa  ra đờiMừng Chúa Ngôi Hai giáng thế trần
Mang bình an đến khắp muôn dân
Mang luôn tia sáng đầy hy vọng
Mang cã thiệp hồng ...lẫn Hồng ân

Mừng Chúa Giáng Sinh đến mọi nhà
Thế trần nay sẽ ...rộn lời ca
Không gian nay sẽ thôi hoang lạnh
Nhà nhà nay sẽ...rộ nở hoa

Bài Thánh ca nào...tiếng ngân xa
Tiếng chuông êm ả thật chan hòa
Chúc mừng thân hữu ...vui cuộc sống
Chúc bạn gần xa...vạn ấm nồng

Ngọn nến đồng môn..mãi cháy hồng
Sưởi bao giá lạnh của mùa Đông
Sưởi luôn gió rét ...đêm giông bão
Sưởi tình bằng hữu...sưởi tri âm...
TNT